Kiểm định tời điện, tời nâng hàng là thủ tục bắt buộc mà các cá nhân, tổ chức doanh nghiệp phải thực hiện và tuân thủ theo theo thông tư 36/2019/TT-BLĐTBXH về đảm bảo an toàn.

1. Kiểm định tời...