MẪU CHUẨN CHO MÁY DÒ KIM LOẠI
TÊN GỌI KHÁC: MẪU CHUẨN / MẪU KIỂM TRA / MẪU THỬ / TEST PIECES / STANDARD SAMPLE / SPECIMEN
Hãng sản xuất: Cassel - Đức
Mẫu chuẩn theo đường kính cầu - Gắn trên thanh...