Trang bị đo khoảng biện pháp laser quanh đó trời được xem như đồ vật ứng dụng những kỹ thuật hiện đại giúp đạt được ý muốn nhu yếu đo đạc trong lĩnh vực xây dựng, thiết kế, lắp đặt bây giờ. Là biện...