Các công trường xây dựng thường có nhiều mảnh vụn, có thể gây khó khăn cho công việc nén đất. Đó là nơi mà máy đầm cóc ra đời. Công cụ này giúp đầm và nén chặt đất để xây dựng, giúp công nhân làm...