Giấy khai sinh được coi là một trong những giấy tờ cực kì quan trọng với mỗi người, nó là văn bản do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp cho mỗi cá nhân ngay khi được đăng ký khai sinh. Khi bị mất...