Máy này giờ bán khoảng bao nhiêu qj, mình đang định mua hộ một cái.