Nguyên tắc hoạt động của máy trộn lập phương

– Máy trộn lập phương là máy trộn với thùng trộn quay quanh trục cố định mà nhờ lực ma sát giữa nguyên vật liệu và thành thùng.

– Vật liệu sẽ được...