Bàn làm việc module chính hãng Xuân Hòa có rất nhiều chức năng nhưng chức năng chính là tăng sự gắn kết giữa các nhân viên, một nhóm làm việc với nhau hơn. Bàn làm việc ghép...