Bàn làm việc văn phòng là vật dụng, công cụ gắn bó mật thiết với dân văn phòng, công sở. Nó gắn liền với thành công, sự thăng tiến của mỗi nhân viên trong công ty.

Theo phong thủy, nếu bạn biết...