Nếu bạn viết thêm một bài về phong thủy màu sắc nữa thì tốt quá. Cảm ơn bạn