Cân điện tử bàn 100kg là một trong những mẫu cân điện tử được bán chạy nhất hiện nay, với nhiều mẫu mã, nhiều hãng sản xuất khác nhau, nhiều lựa chọn, nhiều giá thành khác nhau cho khách hàng nhiều lựa chọn.

Trên thì trường việt nam các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất, công ty, nhà xưởng...đều cần sử dụng cân điện tử bàn từ vào nhu cầu mà sử dụng cân điện tử bàn 100kg, cân điện tử bàn 150kg, cân điện tử bàn 200kg, cân điện tử bàn 300kg, cân điện tử bàn 500kg hoặc những mẫu cân điện tử bàn có trọng lượng lớn hay nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng cân hàng, sản phẩm...

Để khách hàng có thể biết và hiểu rõ hơn về cân điện tử bàn 100kg, công ty cân điện tử Sài Gòn sẽ giới thiệu một vài mẫu và một vài thông số kỹ thuật để khách hàng có thể hiểu rõ hơn về cân điện tử bàn (cân bàn điện tử) 100kg.

Những mẫu cân điện tử bàn (cân bàn điện tử) 100kg
1. Cân điện tử bàn DI 28SS 100kg

Cân điện tử bàn (cân bàn điện tử) DI 28SS 100kg có mức cân tối đa 100kg sai số (bước nhảy) 10g, chính xác, ổn định, hãng cân điện tử DIGI sử dụng công nghệ JAPAN, sử dụng nguồn AC 220V-230V, sử dụng pin sạc 6V-3.2Ah, sử dụng liên tục nhiểu ngày, chế độ tiết kiệm pin, chế độ tắt nguồn khi không sử dụng, màn hình hiển thị LED xanh, khung bàn cân làm bằng thép sơn tĩnh điện (inox 304) tùy vào nhu cầu sử dụng của khách hàng, chức năng trừ bì, zero, cộng dồn, chế độ cân động vật, chế độ cảnh báo số ký mức cao, mức thấp, kết nối máy tính, máy in, bảng đèn hiển thị qua cổng RS232, BLUETOOTH, WIRELESS....2. Cân điện tử bàn B19S 100kg

Cân điện tử bàn (cân bàn điện tử) B19S 100kg có mức cân tối đa 100kg sai số (bước nhảy) 10g, chính xác, ổn định, hãng cân điện tử AMCELL sử dụng công nghệ USA, sử dụng nguồn AC 220V-230V, sử dụng pin sạc 6V-4.5Ah, sử dụng liên tục nhiểu ngày, chế độ tiết kiệm pin, chế độ tắt nguồn khi không sử dụng, màn hình hiển thị LED xanh, khung bàn cân làm bằng thép sơn tĩnh điện (inox 304) tùy vào nhu cầu sử dụng của khách hàng, chức năng trừ bì, zero, cộng dồn, chế độ cân động vật, chế độ cảnh báo số ký mức cao, mức thấp, kết nối máy tính, máy in, bảng đèn hiển thị qua cổng RS232, BLUETOOTH, WIRELESS....3. Cân điện tử bàn DS166SS 100kg

Cân điện tử bàn (cân bàn điện tử) DS166SS 100kg có mức cân tối đa 100kg sai số (bước nhảy) 10g, chính xác, ổn định, hãng cân điện tử DIGI sử dụng công nghệ JAPAN, sử dụng nguồn AC 220V-230V, sử dụng pin sạc 6V-4.5Ah, sử dụng liên tục nhiểu ngày, chế độ tiết kiệm pin, chế độ tắt nguồn khi không sử dụng, màn hình hiển thị LED đỏ, khung bàn cân làm bằng thép sơn tĩnh điện (inox 304) tùy vào nhu cầu sử dụng của khách hàng, chức năng trừ bì, zero, cộng dồn, chế độ cân động vật, chế độ cảnh báo số ký mức cao, mức thấp, kết nối máy tính, máy in, bảng đèn hiển thị qua cổng RS232, BLUETOOTH, WIRELESS....4. Cân điện tử bàn T7E 100kg

Cân điện tử bàn (cân bàn điện tử) T7E 100kg có mức cân tối đa 100kg sai số (bước nhảy) 10g, chính xác, ổn định, hãng cân điện tử YAOHUA sử dụng công nghệ TAIWAN, sử dụng nguồn AC 220V-230V, sử dụng pin sạc 6V-4.5Ah, sử dụng liên tục nhiểu ngày, chế độ tiết kiệm pin, chế độ tắt nguồn khi không sử dụng, màn hình hiển thị LED đỏ, khung bàn cân làm bằng thép sơn tĩnh điện (inox 304) tùy vào nhu cầu sử dụng của khách hàng, chức năng trừ bì, zero, cộng dồn, chế độ cân động vật, chế độ cảnh báo số ký mức cao, mức thấp, kết nối máy tính, máy in, bảng đèn hiển thị qua cổng RS232, BLUETOOTH, WIRELESS....5. Cân điện tử bàn A12 100kg

Cân điện tử bàn (cân bàn điện tử) A12 100kg có mức cân tối đa 100kg sai số (bước nhảy) 10g, chính xác, ổn định, hãng cân điện tử YAOHUA sử dụng công nghệ TAIWAN, sử dụng nguồn AC 220V-230V, sử dụng pin sạc 6V-4.5Ah, sử dụng liên tục nhiểu ngày, chế độ tiết kiệm pin, chế độ tắt nguồn khi không sử dụng, màn hình hiển thị LED đỏ hoặc LCD, khung bàn cân làm bằng thép sơn tĩnh điện (inox 304) tùy vào nhu cầu sử dụng của khách hàng, chức năng trừ bì, zero, cộng dồn, chế độ cân động vật, chế độ cảnh báo số ký mức cao, mức thấp, kết nối máy tính, máy in, bảng đèn hiển thị qua cổng RS232, BLUETOOTH, WIRELESS....6. Cân điện tử bàn JWM 100kg

Cân điện tử bàn (cân bàn điện tử) JWM 100kg có mức cân tối đa 100kg sai số (bước nhảy) 10g, chính xác, ổn định, hãng cân điện tử SUPER SS sử dụng công nghệ TAIWAN, sử dụng nguồn AC 220V-230V, sử dụng pin sạc 6V-4.5Ah, sử dụng liên tục nhiểu ngày, chế độ tiết kiệm pin, chế độ tắt nguồn khi không sử dụng, màn hình hiển thị LED đỏ, khung bàn cân làm bằng thép sơn tĩnh điện (inox 304) tùy vào nhu cầu sử dụng của khách hàng, chức năng trừ bì, zero, cộng dồn, chế độ cân động vật, chế độ cảnh báo số ký mức cao, mức thấp, kết nối máy tính, máy in, bảng đèn hiển thị qua cổng RS232, BLUETOOTH, WIRELESS....7. Cân điện tử bàn T31P 100kg

Cân điện tử bàn (cân bàn điện tử) T31P 100kg có mức cân tối đa 100kg sai số (bước nhảy) 10g, chính xác, ổn định, hãng cân điện tử OHAUS sử dụng công nghệ USA, sử dụng nguồn AC 220V-230V, sử dụng pin sạc 6V-5Ah, sử dụng liên tục nhiểu ngày, chế độ tiết kiệm pin, chế độ tắt nguồn khi không sử dụng, màn hình hiển thị LCD, khung bàn cân làm bằng thép sơn tĩnh điện (inox 304) tùy vào nhu cầu sử dụng của khách hàng, chức năng trừ bì, zero, cộng dồn, chế độ cân động vật, chế độ cảnh báo số ký mức cao, mức thấp, kết nối máy tính, máy in, bảng đèn hiển thị qua cổng RS232, BLUETOOTH, WIRELESS....8. Cân điện tử bàn TD W3 100kg

Cân điện tử bàn (cân bàn điện tử) TD W3 100kg có mức cân tối đa 100kg sai số (bước nhảy) 10g, chính xác, ổn định, hãng cân điện tử MARCUS sử dụng công nghệ GERMANY, sử dụng nguồn DC 6V-500mA, sử dụng pin sạc 4V-4Ah, sử dụng liên tục nhiểu ngày, chế độ tiết kiệm pin, chế độ tắt nguồn khi không sử dụng, màn hình hiển thị LED đỏ, khung bàn cân làm bằng thép sơn tĩnh điện (inox 304) tùy vào nhu cầu sử dụng của khách hàng, chức năng trừ bì, zero, cộng dồn, chế độ cân động vật, chế độ cảnh báo số ký mức cao, mức thấp, kết nối máy tính, máy in, bảng đèn hiển thị qua cổng RS232, BLUETOOTH, WIRELESS....9. Cân điện tử bàn TD WI1 100kg

Cân điện tử bàn (cân bàn điện tử) TD WI1 100kg có mức cân tối đa 100kg sai số (bước nhảy) 10g, chính xác, ổn định, hãng cân điện tử MARCUS sử dụng công nghệ GERMANY, sử dụng nguồn AC 220V-230V, sử dụng pin sạc 6V-1.3Ah, sử dụng liên tục nhiểu ngày, chế độ tiết kiệm pin, chế độ tắt nguồn khi không sử dụng, màn hình hiển thị LED đỏ, khung bàn cân làm bằng thép sơn tĩnh điện (inox 304) tùy vào nhu cầu sử dụng của khách hàng, chức năng trừ bì, zero, cộng dồn, chế độ cân động vật, chế độ cảnh báo số ký mức cao, mức thấp, kết nối máy tính, máy in, bảng đèn hiển thị qua cổng RS232, BLUETOOTH, WIRELESS....10. Cân điện tử bàn TD WI 100kg

Cân điện tử bàn (cân bàn điện tử) TD WI 100kg có mức cân tối đa 100kg sai số (bước nhảy) 10g, chính xác, ổn định, hãng cân điện tử MARCUS sử dụng công nghệ GERMANY, sử dụng nguồn AC 220V-230V, sử dụng pin sạc 6V-4.5Ah, sử dụng liên tục nhiểu ngày, chế độ tiết kiệm pin, chế độ tắt nguồn khi không sử dụng, màn hình hiển thị LED xanh, khung bàn cân làm bằng thép sơn tĩnh điện (inox 304) tùy vào nhu cầu sử dụng của khách hàng, chức năng trừ bì, zero, cộng dồn, chế độ cân động vật, chế độ cảnh báo số ký mức cao, mức thấp, kết nối máy tính, máy in, bảng đèn hiển thị qua cổng RS232, BLUETOOTH, WIRELESS....11. Cân điện tử bàn TD P1 100kg

Cân điện tử bàn (cân bàn điện tử) TD P1 100kg có mức cân tối đa 100kg sai số (bước nhảy) 10g, chính xác, ổn định, hãng cân điện tử MARCUS sử dụng công nghệ GERMANY, sử dụng nguồn AC 220V-230V, sử dụng pin sạc 6V-5Ah, sử dụng liên tục nhiểu ngày, chế độ tiết kiệm pin, chế độ tắt nguồn khi không sử dụng, màn hình hiển thị LED đỏ, khung bàn cân làm bằng thép sơn tĩnh điện (inox 304) tùy vào nhu cầu sử dụng của khách hàng, chức năng trừ bì, zero, cộng dồn, chế độ cân động vật in phiếu (in số ký, ngày giờ, trừ bì, in tổng....), chế độ cảnh báo số ký mức cao, mức thấp, kết nối máy tính, máy in, bảng đèn hiển thị qua cổng RS232, BLUETOOTH, WIRELESS....12. Cân điện tử bàn JWI 3000W 100kg

Cân điện tử bàn (cân bàn điện tử) JWI 3000W 100kg có mức cân tối đa 100kg sai số (bước nhảy) 10g, chính xác, ổn định, hãng cân điện tử JADEVER sử dụng công nghệ TAIWAN, sử dụng nguồn AC 220V-230V, sử dụng pin sạc 6V-4.5Ah, sử dụng liên tục nhiểu ngày, chế độ tiết kiệm pin, chế độ tắt nguồn khi không sử dụng, màn hình hiển thị LCD, khung bàn cân làm bằng thép sơn tĩnh điện (inox 304) tùy vào nhu cầu sử dụng của khách hàng, chức năng trừ bì, zero, cộng dồn, chế độ cân động vật, chế độ cảnh báo số ký mức cao, mức thấp, kết nối máy tính, máy in, bảng đèn hiển thị qua cổng RS232, BLUETOOTH, WIRELESS....13. Cân điện tử bàn JWI 3000 100kg

Cân điện tử bàn (cân bàn điện tử) JWI 3000 100kg có mức cân tối đa 100kg sai số (bước nhảy) 10g, chính xác, ổn định, hãng cân điện tử JADEVER sử dụng công nghệ TAIWAN, sử dụng nguồn AC 220V-230V, sử dụng pin sạc 6V-4.5Ah, sử dụng liên tục nhiểu ngày, chế độ tiết kiệm pin, chế độ tắt nguồn khi không sử dụng, màn hình hiển thị LCD, khung bàn cân làm bằng thép sơn tĩnh điện (inox 304) tùy vào nhu cầu sử dụng của khách hàng, chức năng trừ bì, zero, cộng dồn, chế độ cân động vật, chế độ cảnh báo số ký mức cao, mức thấp, kết nối máy tính, máy in, bảng đèn hiển thị qua cổng RS232, BLUETOOTH, WIRELESS....14. Cân điện tử bàn JWI 3100 100kg

Cân điện tử bàn (cân bàn điện tử) B19S 100kg có mức cân tối đa 100kg sai số (bước nhảy) 10g, chính xác, ổn định, hãng cân điện tử JADEVER sử dụng công nghệ TAIWAN, sử dụng nguồn AC 220V-230V, sử dụng pin sạc 6V-4.5Ah, sử dụng liên tục nhiểu ngày, chế độ tiết kiệm pin, chế độ tắt nguồn khi không sử dụng, màn hình hiển thị LED đỏ, khung bàn cân làm bằng thép sơn tĩnh điện (inox 304) tùy vào nhu cầu sử dụng của khách hàng, chức năng trừ bì, zero, cộng dồn, chế độ cân động vật, chế độ cảnh báo số ký mức cao, mức thấp, kết nối máy tính, máy in, bảng đèn hiển thị qua cổng RS232, BLUETOOTH, WIRELESS....15. Cân điện tử bàn JWI 700W 100kg

Cân điện tử bàn (cân bàn điện tử) B19S 100kg có mức cân tối đa 100kg sai số (bước nhảy) 10g, chính xác, ổn định, hãng cân điện tử JADEVER sử dụng công nghệ TAIWAN, sử dụng nguồn AC 220V-230V, sử dụng pin sạc 6V-4.5Ah, sử dụng liên tục nhiểu ngày, chế độ tiết kiệm pin, chế độ tắt nguồn khi không sử dụng, màn hình hiển thị LCD, khung bàn cân làm bằng thép sơn tĩnh điện (inox 304) tùy vào nhu cầu sử dụng của khách hàng, chức năng trừ bì, zero, cộng dồn, chế độ cân động vật, chế độ cảnh báo số ký mức cao, mức thấp, kết nối máy tính, máy in, bảng đèn hiển thị qua cổng RS232, BLUETOOTH, WIRELESS....16. Cân điện tử bàn TPSDH 100kg

Cân điện tử bàn (cân bàn điện tử) TPSDH 100kg có mức cân tối đa 100kg sai số (bước nhảy) 10g, chính xác, ổn định, hãng cân điện tử TPS sử dụng công nghệ TAIWAN, sử dụng nguồn AC 220V-230V, sử dụng pin sạc 6V-4.5Ah, sử dụng liên tục nhiểu ngày, chế độ tiết kiệm pin, chế độ tắt nguồn khi không sử dụng, màn hình hiển thị LED đỏ, khung bàn cân làm bằng thép sơn tĩnh điện (inox 304) tùy vào nhu cầu sử dụng của khách hàng, chức năng trừ bì, zero, cộng dồn, chế độ cân động vật, chế độ cảnh báo số ký mức cao, mức thấp, kết nối máy tính, máy in, bảng đèn hiển thị qua cổng RS232, BLUETOOTH, WIRELESS....17. Cân điện tử bàn XK3108A 100kg

Cân điện tử bàn (cân bàn điện tử) XK3108A 100kg có mức cân tối đa 100kg sai số (bước nhảy) 10g, chính xác, ổn định, hãng cân điện tử XK sử dụng công nghệ TAIWAN, sử dụng nguồn AC 220V-230V, sử dụng pin sạc 6V-4.5Ah, sử dụng liên tục nhiểu ngày, chế độ tiết kiệm pin, chế độ tắt nguồn khi không sử dụng, màn hình hiển thị LED đỏ, khung bàn cân làm bằng thép sơn tĩnh điện (inox 304) tùy vào nhu cầu sử dụng của khách hàng, chức năng trừ bì, zero, cộng dồn, chế độ cân động vật, chế độ cảnh báo số ký mức cao, mức thấp, kết nối máy tính, máy in, bảng đèn hiển thị qua cổng RS232, BLUETOOTH, WIRELESS....Những mẫu cân điện tử bàn (cân bàn điện tử) 100kg là những mẫu phổ biến nhất hiện nay được khách hàng sử dụng và đánh giá chất lượng, khách hàng mua cân điện tử bàn 100kg có thể tham khảo 1 trong những mẫu trên hoặc một vài mẫu khác ngoài những mẫu trên, công ty cân điện tử Sài Gòn chuyên cung cấp và sửa chữa cân bàn điện tử 100kg, khách hàng cần tư vấn và đặt hàng liên hệ trực tiếp công ty qua số hotline: 0901.978.000.


Tags: