Công ty TNHH Công Nghệ Hoàng Phú Quý
​Website: tudonghoavietnam.com
Phone: 0909 509 828 (Mr Tuấn Anh)
Skype: tuananh.hpq
mail: phung@hpqtech.com


Công tắc Bernstein. Một số thông tin về Bernstein :


Công tắc Bernstein – trong quá trình lịch sử của công ty, BERNSTEIN đã tham gia chặt chẽ vào tất cả

các phát triển công nghệ quan trọng nhất đối với công nghệ an toàn công nghiệp ngày nay.

Hans-Joachim Bernstein, con trai cả của Hans Bernstein, đã đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình

thành công tiếp theo của công ty, đầu tiên là giám đốc điều hành của BERNSTEIN GmbH khác nhau và sau đó

là Chủ tịch Hội đồng quản trị của BERNSTEIN AG. Dưới sự quản lý của ông, công ty “Spezialfabrik für

Schaltkontakte” đã được phát triển thành tập đoàn công nghệ hoạt động quốc tế ngày nay.

Công ty thuộc sở hữu gia đình hiện đang ở thế hệ thứ ba với Nicole và Achim Bernstein là thành viên của Hội

đồng quản trị của BERNSTEIN AG. Là một nhà tư vấn có kinh nghiệm, Gisela Bernstein cũng hỗ trợ họ trong

Ban điều hành.cong-tac-bernstein
Công tắc Bernstein
Position Switches and Safety Switches
Switches with separate actuator
Switches with Interlock
Switches for hinged applications
Contactless Safety Technology
Foot Switches
Rope Pull Switches
Belt alignment switches
Emergency Stop Devices
Safety Evaluation Device
Analog Switching Modules
AS-i Safety at Work
Ex-approved products

Model sản phẩm :

C2

Ti2

I49

IN62

IN65

I81

SGS

Bi2

ENK

GC

SN2

ENM2

D

SKT

SKI

SK

SKC

I88, ENK, ENM2, GC

SLC

SLK

SHS3

SHS3 (Double)

SHS

Ti2 / I88 / AHDB

VKS/VKW (I88/GC)

SRM

SR

Si1, Si2

SEU

EEx-SU1

ENM2-SU1Z Ex

GC-SU1Z Ex

Si2-U2Z AW EXD

SD-SU1 Ex

Si2-U2Z AK EXD

M4 / M5 (micro)

M8x1 (metric)

M12x1 (metric)

M18x1 (metric)

M30x1,5 (metric)

Metal (square)

Plastic (square)

NAMUR

M12x1 / M18x1

M30x1,5 / M32x1,5

MAK

MEK

KI


Tags: