Ngày càng có nhiều cá nhân chuyển sang trồng các loại rau thực phẩm. Vì số lượng không gian hạn chế mà một số người có, họ tìm kiếm những cách thay thế và sáng tạo để trồng rau . Cùng với điều này,...