Thông tin về*Ngói màu xanh cửu long DP
1-Thông số kỹ thuật
– Kích thước: 424×335 mm
– Định lượng cho 1m²: 9 viên/m2
– Trọng lương viên: 3.3kg
– Tiêu chuẩn phù hợp: Nhật Bản

Các loại ngói mầu trong thự tế
2- Đặc tính ngói chính
– Kích thước sản phẩm : 424 x 335mm
– Diện tích hữu dụng : 363 x 303mm
– Số viên/m2 : 9 viên
– Trọng lượng trung bình/ viên (kg) : 3.3 kg
– Trọng lượng trung bình/ m2 (kg)
3- Đặc tính kĩ thuật
– Độ thấm nước (%) :*


Tags: