Máy đóng đai thùng

Máy dán băng dính thùng

Giá: 18.500.000 VNĐ

Máy đóng đai thùng KZB-I

Giá: 8.500.000 VNĐ

Máy quấn màng Pallet

Giá: Liên Hệ